Tauron – Strata netto opiewa na kwotę 478,6 miliona złotych

W dniu 19 sierpnia bieżącego roku Tauron opublikował swoje wyniki kwartalne. Były one w pełni zgodne ze wcześniejszymi szacunkowymi danymi spółki.

Wyniki finansowe

19 sierpnia bieżącego roku tuż po sesji na GPW Tauron zdecydował się opublikować swoje finansowe wyniki za pierwsze półrocze 2020 roku. W drugim kwartale przychody Tauron wyniosły dokładnie 4,62 miliardów złotych w okresie analogicznym ubiegłego roku. Operacyjna strata wyniosła dokładnie 112 milionów złotych wobec 257 milionów złotych zysku za wcześniejszy rok.

Jednocześnie zaznaczmy, że zysk EBITDA wyniósł 1,45 miliardów złotych wobec 996,5 milionów złotych przed rokiem. Ogólnie Grupa Tauron zakończyła swój drugi kwartał stratą netto oscylującą w wysokości 478,6 miliona złotych wobec zysku wynoszącego 136,6 miliona złotych analogicznie w okresie roku ubiegłego. Jednak Grupa Tauron nie była kompletnie zaskoczona. Bowiem wyniki, które zostały opublikowane były w pełni zgodne z szacunkami wcześniejszymi przedstawionymi przez tę spółkę.

Wcześniej zaś spółka poinformowała, że według wszelkich szacunków przychody z ich sprzedać w drugim kwartale wyniosły 4,72 miliarda złotych. Zaś wynik EBITDA wynosi 1,45 miliarda złotych. Operacyjna strata opiewa na kwotę 112 milionów złotych, a z kolei strata netto wynosi 479 miliona złotych.

W całym tym pierwszym półroczu przychody dokładnie wyniosły 9,9 miliarda złotych wobec 9,3 miliarda złotych w ujęciu analogicznych okresu ubiegłego roku. Jak łatwo jest obliczyć stanowi to wzrost o 6 procent w ujęciu rok do roku.

Co wpłynęło na wzrost przychodów?

Jest to pytanie, które stawiane jest przez wiele osób. Na pewno na sam wzrost przychodów wpłynęły o wiele wyższe przychody bezpośrednio ze sprzedaży elektrycznej energii oraz także znacznie wyższe stawki dystrybucyjnych usług. W tymże okresie tak naprawdę EBITDA wyniosła 2,4 miliarda złotych i była wyższa o osiem procent, aniżeli rok wcześniej. Z kolei w pierwszym półroczu strata netto już wyniosła 316 milionów złotych wobec 672 milionów złotych zysku we wcześniejszym roku. Na sam otrzymany wynik netto tegoż właśnie okresu wpływ istotny miały na pewno odpisy z tytułu samej utraty wartości wszelkich aktywów w segmencie o nazwie – Wydobycie i Wytwarzanie. Dokładnie chodzi o wysokość 227 milionów złotych, jak i także odpis w wysokości 806 milionów złotych, który z kolei wynika z reklasyfikacji wszelkich aktywów – Tauron Ciepło. Chodzi o aktywa, które były przeznaczone stricte do sprzedaży.

Jak widzimy na załączonym obrazu wyniki drugiego kwartału nie napawają optymizmem. Niestety ze względu na pandemię koronawirusa większość firm notuje ogromne straty. Gospodarka potrzebuje stabilizacji i długich miesięcy, aby się odbudować i liczyć na zysk. Niestety końca pandemii COVID-19 wciąż nie widać. Nie napawa to optymizmem, szczególnie przedsiębiorców.

Co ciekawe w pierwszym półroczu bieżącego roku inwestycyjne nakłady wyniosły 1,81 miliardów złotych i były o dziesięć procent wyższe niż w roku ubiegłym.

Show More

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *