Turystyka – Fundusz pomocy – Wniosek – zasady

Państwo wychodzi z kolejna inicjatywą, która ma wspomoc branżę turystyczna, która mocno ucierpiala przez szalejącą pandemię koronawirusa. Jednym działań, które ma wspomoc odbudowę tego działu gospodarki jest utworzenie konieczności odprowadzania składki z tytułu każdej sprzedanej imprezy turystycznej. Wysokość składki nie może być większa niż 30 złotych. Całość uzyskanych środków ma trafić na specjalny fundusz turystyczny, który pozwoli na odbudowę kondycji branży turystycznej.

Fundusz dla branży turystycznej

Ustawa o przeciwdziałaniu COVID-19 została podpisana we wtorek przez prezydenta Andrzeja Dudę. Właśnie tam znajduje się zapis, który umożliwił utworzenie tego specjalnego funduszu. Zgodnie z pierwotną ideą pozwoli to na gromadzenie środków pozwalających na bezpośrednie wsparcie dla branży turystycznej.

O tym projekcie wypowiadała się m.in. Jadwiga Emilewicz, która zajmuje stanowisko wicepremiera i Ministra rozwoju. W wydanym komunikacie wskazała podstawowe założenie funduszu. Turystyczny Fundusz Pomocowy umożliwi kumulowanie składek z każdej sprzedanej imprezy turystycznej. Kwota nie będzie wynosiła więcej niż 30 złotych. Pozwoli to na sfinansowanie zwrotów za nieodbyte wydarzenia turystyczne.

Szansa na uzyskanie postojowego

Pani wicepremier podkreśla, że branża turystyczna nadal odczuwa skutki pandemii. Trwa w głębokim kryzysie z uwagi na mniejsze zainteresowanie i ograniczone możliwości. Pomoc kierowana ze strony rządu, która opierała się głównie na środkach z tarcz antykryzysowych nie jest wystarczająca.

Zdaniem Andrzeja Gut-Mostiwego, wiceministra rozwoju, jest to ogromna szansa dla osób tworzących branżę turystyczną, które wcześniej nie spełniały warunków do skorzystania z oferowanych form pomocy, np. postojowego. Fundusz Turystyczny otwiera przed nimi szansę pozyskania środków z tej możliwości.

Z kolei Fundusz Turystyczny daje kolejną szansę skorzystania z postojowego dla osób, które wcześniej kwalifikowały się do tej formy pomocy. Wicepremier zapowiedział, że przez kolejne trzy miesiące będą mieli taką możliwość. Finansowa forma pomocy złagodzi mniejsze zainteresowanie świadczonymi usługami.

Kolejne formy pomocy finansowe, które dotyczą przede wszystkim zasiłku postojowego i zwolnienia z konieczności opłacania składek na ubezpieczenia społeczne odnoszą się do konkretnych grup zawodowych: przewoźników autokarowych, osób zajmujących się działalnością kulturową i artystyczną, osób prowadzących hotele i agencje turystyczne, a także przewodnicy i piloci turystyczni, którzy nie zakwalifikowali się na pierwsze formy wsparcia z uwagi na sezonowy charakter pracy lub ze względu na wcześniejsze zawieszenie działalności. Pozwoli to zrekompensować zmniejszenie dochodów w branży turystycznej, co jest jednym z głównych następstw koronawirusa.

Warunkiem koniecznym do otrzymania świadczenia postojowego i zwolnienia z płacenia składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest posiadanie spadku obrotów. Z ustawy wynika, że musi on wynosić co najmniej 75%.

Show More

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *