Upadłość konsumencka – czym jest i w jaki sposób można ją ogłosić

Wiele osób miało okazję słyszeć o sprawach dotyczących upadłości spółek oraz firm. Nie wszyscy jednak mają świadomość, że upadłość może również zostać ogłoszona przez osobę fizyczną.

Jak się okazuje, z roku na rok coraz więcej osób decyduje się na ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Czy jednak każda osoba, która nie radzi sobie ze spłatą zobowiązań finansowych, może w łatwy sposób ogłosić upadłość konsumencką?

Czym jest upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka to proces, którego głównym celem jest oddłużenie osoby fizycznej z części lub całości długów, których nie jest w stanie obsługiwać ze względu na wysokość swoich dochodów.

Upadłość konsumencka jest realizowana poprzez postępowanie w sądzie, a jego przedmiotem mogą być jedynie długi zaciągnięte jak osoba prywatna a nie przedsiębiorca. Jeżeli przedsiębiorca ma problemy związane z regulowaniem swoich zobowiązań finansowych, niezbędne będzie procesowanie innego rodzaju upadłości.

A więc upadłość konsumencką może ogłosić każda osoba, która jest niewypłacalna, a do owej niewypłacalności doszło w sposób nieumyślny lub umyślny. Co powinniśmy rozumieć pod pojęciem niewypłacalność? Jest to sytuacja, w której miesięczne dochody nie wystarczają na spłatę bieżących długów.

Kwestia upadłości konsumenckiej w przeszłości była procesem, którego warunki były niezwykle trudne do spełnienia. Dlatego w 2014 roku zanotowano zaledwie 32 przypadki upadłości konsumenckiej.

Jednak właśnie w 2014 roku postanowiono nieco znowelizować ustawę o upadłości konsumenckiej i złagodzić warunku jej ogłoszenia, czego wynikiem był znaczny wzrost osób ogłaszających upadłość. Przykładem niech będzie rok 2018, w którym wśród 12719 wniosków o upadłość konsumencką, zasądzono aż 6552 przypadków. Obecnie trwają prace nad kolejną nowelizacją, która wejdzie w życie 24 marca 2020 roku.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką i w jaki sposób zainicjować cały proces?

Jak wcześniej wspomniano, upadłość konsumencką sąd może zasądzić wobec osób, których miesięczne zobowiązania finansowe przekraczają kwotę miesięcznych dochodów.

By rozpocząć proces upadłościowy, niezbędne jest skierowanie odpowiedniego wniosku do sądu. Co ciekawe, taki wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może zostać zgłoszony zarówno przez samego dłużnika, jak i jego wierzycieli. Opłata za wniosek sądowy wynosi 30 złotych. Cały proces sądowy polega na faktycznym stwierdzeniu niemożności do spłacenia wszystkich zobowiązań finansowych.

Niewykluczone jednak, że sąd stwierdzi, iż istnieje przesłanka ku temu, by zasądzić tylko częściową upadłość konsumencką na części długu. W takim przypadku konieczne będzie zapłacenie reszty zobowiązania. Spłata reszty zobowiązania może wiązać się z oddaniem pojazdu, nieruchomości oraz innych ruchomości, których właścicielem jest dłużnik.

Jakie są konsekwencje z tytułu ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Choć niektórym może się wydawać, że upadłość konsumencka to jedynie pozbycie się całości lub części długu bez żadnych konsekwencji, to jednak upadłość konsumencka wiąże się z pewnymi ograniczeniami. W ramach upadłości sąd ogranicza wobec konsumenta ilość umów, w ramach których osoba kupuje produkty użytku codziennego. Innymi słowy, sąd może przeciwdziałać rozrzutności danej osoby i nałożyć na niego ograniczenia względem wydatków codziennych.

Jeżeli osoba z zasądzoną upadłością konsumencką pracuje zawodowo, lecz w pewnym momencie bezzasadnie zrezygnuje z pracy zawodowej, sąd może umorzyć postępowanie o upadłość, długi zostaną spłacone, a sam konsument nie będzie mógł w przyszłości starać się o ponowne oddłużenie.

W przypadku upadłości konsumenckiej dłużnik traci również prawo do zarządzania majątkiem, które podobnie jak w przypadku upadłości firmy, trafia do dyspozycji syndyka.

W przypadku małżeństwa drugi małżonek automatycznie uzyskuje rozdzielność majątkową, gdy drugi małżonek traci możliwość do zarządzania majątkiem. W związku z działalnością syndyka cały majątek jest przekształcony w masę upadłościową, która będzie stanowiła podstawę do spłacenia zobowiązań danego konsumenta.

Show More

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *