W 2021 roku zapłacimy więcej za prąd. Nowy składnik – opłata mocowa

W 2021 roku będziemy musieli sięgnąć głębiej do kieszeni z powodu wzrostu cen energii. Jak wynika z wyliczeń, przeciętne gospodarstwo domowe zapłaci rocznie o około 100 złotych więcej za korzystanie z energii. Podwyżka spowodowana jest między innymi nową opłatą (tzw. mocową), która pojawi się jako dodatkowy składnik na fakturach. Poza nowymi pozycjami, na wzrost cen energii wpłyną podwyżki taryf.

Czynniki, które wpłyną na wzrost cen prądu w 2021 roku

Wyższe stawki taryf za prąd

Trzech państwowych dostawców prądu tj. Tauron, Enea oraz PGE Obrót uzyskało akceptację URE dla nowych, wyższych taryf za prąd. Procentowo będzie to oznaczało wzrost ceny taryf o 3,5%. Szacuje się, że rachunki odbiorców końcowych, zużywających prąd na przeciętnym poziomie wzrosną z tego tytułu średnio o 1,5 złotego. Oczywiście, gospodarstwa domowe, które zużywają prąd w większych ilościach bardziej odczują tę podwyżkę cen taryf. Automatycznie zapłacą oni nominalnie więcej.

Nowa opłata mocowa

Niestety, podwyżki cen taryf to nie jedyna przykra niespodzianka dla odbiorców energii. W tym roku na rachunkach za prąd pojawi się nowy składnik tzw. opłata mocowa. Jest to opłata, która ma zapewnić bezpieczeństwo energetyczne, stałe i nieprzerwane dostawy prądu. Jest to związane z wprowadzeniem w Polsce mechanizmu tzw. rynku mocy, którego koszty na rok 2021 zostały oszacowane na poziomie 5,5 mld złotych. Koncerny energetyczne przerzucą te koszty na odbiorców końcowych w postaci opłaty mocowej.

Dzięki tej opłacie elektrownie węglowe będą mogły utrzymywać rezerwy energii. Wysokość opłaty mocowej ustala URE, dostosowując ją do wysokości zużycia prądu. Najmniej zapłacą odbiorcy energii zużywający mniej niż 500 kWh rocznie. Dla nich opłata ta wyniesie 2,30 zł miesięcznie. Odbiorcy zużywający od 500 kWh do 1200 kWh zapłacą opłatę w wysokości 5,51 zł miesięcznie. Gospodarstwa domowe, których zużycie roczne prądu waha się w przedziale od 1200 kWh do 2800 kWh zapłacą miesięcznie więcej o 9,19 zł. Przy zużyciu powyżej 2800 kWh opłata mocowa będzie wynosiła 12,87 złotych miesięcznie. W skali roku oznacza to podwyżkę o ponad 100 złotych.

Opłata OZE

Opłata OZE jest związana z mechanizmami wspierania wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, biogazu rolniczego i ciepła w instalacjach OZE. Mechanizm ten ma zagwarantować odpowiednio wysoki udział energii ze źródeł odnawialnych w krajowym miksie energetycznym. Opłata OZE nie jest nowym składnikiem na rachunkach za prąd. Została ona wprowadzona w wyniku nowelizacji Ustawy o OZE w 2015 roku. Po raz pierwszy pojawiła się jako składnik rachunków za prąd w lipcu 2016 roku.

W latach 2018-2020 wysokość opłaty OZE wynosiła zero złotych, pomimo że znajdowała się ona wśród pozycji na rachunkach za prąd. Po latach przerwy, od 1 stycznia 2021 roku zdecydowano się na obłożenie odbiorców prądu dodatkowym kosztem, ustalając wysokość opłaty OZE na poziomie 2,20 zł za MWh netto, czyli 2,7 zł za MWh brutto. W związku z opłatą OZE rachunek przeciętnego gospodarstwa domowego wzrośnie rocznie o dodatkowe kilka złotych.

Show More

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *