Waloryzacja emerytur w roku 2023 – Ile zyskają seniorzy?

Do 2023 roku osoby starsze będą mogły skorzystać z kilku korzystnych zmian i innowacji w pomocy społecznej. Waloryzacja emerytur, wyższe emerytury rolne w 13, a nawet 14 roku to rozwiązania, które będą wdrażane w najbliższych tygodniach i miesiącach. Jakie inne zmiany dotkną emerytów? Znajdź zmiany i aktualności dotyczące emerytur od 2023 roku.

Jakie zmiany trzeba będzie wprowadzić w emeryturach, aby sprostać wyzwaniom 2023 roku?

W 2023 roku seniorzy mogą spodziewać się nowości w zakresie świadczeń socjalnych. Trwają przygotowania do rekordowej waloryzacji emerytur, w tym wypłaty 13. i 14. emerytury oraz podwyższenia rent rolniczych. „Gazeta Wyborcza” podsumowuje najważniejsze zmiany.

W jaki sposób zmiany demograficzne wpłyną na emerytury rządowe?

W 2023 r. rząd przeprowadzi indeksację procentową wolumenu. Oznacza to, że osoby starsze otrzymają podwyżkę o 13,8 proc., ale jednocześnie nie spadną poniżej dochodu brutto w wysokości 250 zł, czyli 227,50 zł „na rękę”. Tym samym minimalna renta na 2023 r. wynosi 1588,44 zł – dotyczy to również renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej oraz renty socjalnej. Natomiast minimalna renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosi 1191,33 zł. Przypomnijmy, że 13. emerytura to dodatkowe świadczenie wypłacane z urzędu emerytom i rencistom od 2019 r. W 2020 r. została ona również uwzględniona w ustawie, dzięki czemu emeryci i renciści mogą być pewni, że to dodatkowe świadczenie nie zostanie nagle cofnięte.

Czytaj więcej: Czy warto w 2023 inwestować w nieruchomości?

Jaki wpływ będą miały globalne rynki finansowe na emerytury?

Ile właściwie sumują się te wszystkie korzyści? Zależy to od przyjętego przez rząd wskaźnika wartości dodanej. Jaki będzie ten wskaźnik? Według prognozy GUS już teraz można założyć, że wskaźnik waloryzacji będzie wyższy od zakładanych obecnie 13,8%. Obecnie 1338,44 zł brutto (1217,98 zł netto). Należy podkreślić, że ostateczna wysokość waloryzacji zostanie ogłoszona w styczniu i lutym przyszłego roku, co jest uzależnione od poziomu inflacji, a podstawa kalkulacji inflacji emerytalnej różni się nieco od ogólnej podstawy. Obecnie rząd prognozuje wskaźnik indeksacji na poziomie około 113,8%, a ostateczna wartość będzie znana dopiero po podaniu przez szefa GUS realnej inflacji i realnego wzrostu płac w 2022 roku.

Sprawdź również: Czy warto w 2023 inwestować w srebro?

Na jakie rodzaje emerytur najbardziej wpłynie indeksacja?

Dla wielu osób wzrost emerytur ma szczególne znaczenie. Jak to jest zrobione? Zasady jego obliczania określa ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (z późniejszymi zmianami), której aktualna wersja obowiązuje do dnia 23 lutego 2023 r. Najwięcej mówi się o waloryzacji emerytur, to tylko wstęp do przeliczania całego spektrum świadczeń danej kwoty świadczenia według zmiennej wartości pieniężnej.

Warto wiedzieć: Przyszłość fotowoltaiki w 2023 w Polsce?

Jak wspomniano wcześniej, mechanizm indeksacji obejmuje różne odsetki pieniężne mające zastosowanie do obszarów handlu gospodarczego, obszarów społecznych, gospodarczych, handlowych i usług doradczych. Ponadto indeksacji podlegają umowy między przedsiębiorcami, umowy prywatne, a nawet umowy między firmami a klientami. Warunkiem jest po prostu zawarcie w umowie odpowiednich zapisów dotyczących legalności indeksacji.

Show More

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *