Warimpex: Przełożenie terminu walnego zgromadzenia akcjonariuszy

W związku z pandemią COVID-19 zarząd spółki Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG zdecydował się przełożyć termin zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy, planowanego pierwotnie na 20 maja 2020 roku. Nowy termin zostanie ustalony i podany odpowiednio wcześniej do wiadomości akcjonariuszy i opinii publicznej. 

Wiedeń/Warszawa, 15 kwietnia 2019 – W związku z obowiązującymi obecnie specjalnymi przepisami prawa i działaniami władz, mającymi na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa, zarząd spółki Warimpex zdecydował się przełożyć termin tegorocznego walnego zgromadzenia akcjonariuszy prawdopodobnie na jesień 2020 roku. Pierwotnie walne zgromadzenie akcjonariuszy planowane było na dzień 20 maja 2020 r., jednak jego przeprowadzenie w tym terminie w sposób profesjonalny i bezpieczny dla wszystkich uczestników jest w aktualnej sytuacji niemożliwe. Spowoduje to również przełożenie podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku bilansowego za rok 2019.

Warimpex w pełni stosuje i popiera regulacje władz i zalecenia ekspertów związane z ograniczeniem rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19. Przełożenie terminu walnego zgromadzenia akcjonariuszy wpisuje się w te działania. Nowy termin oraz tryb odbycia przełożonego walnego zgromadzenia akcjonariuszy zostaną podane do wiadomości z odpowiednim wyprzedzeniem. Warimpex prosi akcjonariuszy o zrozumienie dla tych niezbędnych działań w obliczu aktualnie panującej sytuacji. 

Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG  

Warimpex to założona w 1959 roku spółka dewelopersko-inwestycyjna z siedzibą w Wiedniu, notowana na giełdach w Wiedniu i w Warszawie. Warimpex prowadzi działalność deweloperską i realizuje projekty samodzielnie do chwili, w której w wyniku sprzedaży możliwe jest uzyskanie najwyższej wartości dodanej. Długoterminowe planowanie strategiczne i krótkie ścieżki decyzyjne w rodzinnym przedsiębiorstwie tworzą optymalne połączenie z transparentnością i ekonomiczną elastycznością spółki giełdowej. Warimpex opiera się ponadto na swoim ponad 60-letnim doświadczeniu w działalności biznesowej w Europie Środkowej i Wschodniej, gdzie odgrywa prawdziwie pionierską rolę    przykładem może być pierwsza w historii tego regionu realizacja hotelu design. W ciągu ostatnich 40 lat Warimpex zrealizował projekty rozwojowe w sektorze nieruchomości o łącznej wartości ponad jednego miliarda euro i prowadzi aktualnie działalność w Polsce, w Rosji, na Węgrzech, w Niemczech i w Austrii.

Show More

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *