Warszawska giełda przejmuje spółki z giełdy w Armenii

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie wiąże ogromne nadzieję w związku z możliwościami, które niesie za sobą przejęcie giełdy w Armenii. Do głównych korzyści wynikających z tego należy przede wszystkim zaliczyć wysokie prawdopodobieństwo wprowadzenie nawet kilkudziesięciu nowych spółek. Ponadto, prezes Giełdy Papierów Wartościowych, Marek Dietl, wskazał, że bardzo możliwe jest powtórzenie tej transakcji w odniesieniu do innych giełd w ciągu 2-3 najbliższych lat. Odnosi się to w szczególności do giełd, które znajdują się na wczesnym etapie rozwoju.

Czy GPW będzie dokonywała dalszych przejęć?

W komuniakcie przekazanym mediom, Dietl przedstawił, że temat następstw związanych z przejęciem giełdy był szeroko konsultowany z armeńskimi specjalistami. Powiedział, że wspólnie wytypowali aż 37 spółek, których łączna wartość przekracza 500 milionów złotych. Odnosi się to do notowanych spółek, emitujących obligacje, a nawet do tych, które znajdują się poza rynkiem giełdowym. Dietl przekazał dziennikarzom, że trwają rozmowy, które mają na celu zachęcenie tych spółek do notowań na GPW.

Dodatkowo przybliża charakterystykę spółek obecnych na armeńskim rynku. Podkreśla ich technologiczny charakter, który sprawdziłby się w ramach dual listingu, czyli notowaniu danej spółki na dwóch różnych giełdach w jednym czasie.

W piątek, Giełdzie Papierów Wartościowych udało doprowadzić do końca i zrealizować cel negocjacji prowadzonych przez ostatnie pół roku. Wtedy właśnie podpisano porozumienie, które pozwoliło na przejęcie udziałów w Armeńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Dietl jednoznacznie stwierdza, że armenska giełda i wsparcie dla tamtejszego rynku kapitałowego to dopiero początek. GPW zamierza kontynuować działania o tym charakterze, ale w odniesieniu do rynków mniej rozwiniętych z innych krajów.

Jednak czynnikiem hamującym ten bieg wydarzeń jest ograniczenie finansowe, posiadane zasoby pozwalają na 2-3 letnie inwestycje w Armenii. I w drodze wyjątki i szczególnej okazji mogą zadecydować o rozpoczęciu nowego projektu.

Przejęcie giełdy w Erywaniu

Podczas konferencji padło również pytanie o przejęcie giełdy w Erywaniu. Dietl przekazał, że stworzono już 17 inicjatyw społecznych, które już zostały przekazane do Europejskiego Banku Odnowy i Rozwoju. W przeciągu najbliższego miejsca zostanie wskazany doradca, który będzie miał za zadanie ocenić złożone inicjatywy.

Na jego ocenę należy oczekiwać do 3 miesięcy. Dopiero wtedy można finalizować transakcje. Po mimo nieznajomości opinii, GPW, będzie dążyło do utrzymania bliskiej współpracy z armeńską giełdą.

W ocenie Dietla jest to ogromna szansa rozwoju dla rynku kapitałowego w Armenii. Dostrzegalne są tam problemy z cyfryzacją i automatyzacją procesów, które w krajach rozwiniętych stanowią głęboko ukorzeniony STANDARD. GPW oferuje im także możliwość korzystania z posiadanego know-how. Co więcej, po przejęciu Armeńskiej Giełdy, GPW będzie mogła oferować tam polskie usługi, a także skrócić czas realizacji założeń związanych z GPW2022.

Show More

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *