Według informacji z KNF aż 16 banków ze stratą 467,3 mln zł

Kryzys wywołany koronawirusem SARS-CoV-2 miała wyglądać inaczej od poprzednich i miał oszczędzić system finansowy oraz bankowy. Okazuje się jednak, że banki również nie mają lekko, a dane zebrane z wyników końcowych na czerwiec 2020 roku wykazują, że aż 16 banków, w których liczbie jest 9 banków komercyjnych oraz 7 spółdzielczych, wykazało stratę wynoszącą łącznie 467,3 mln zł. Taką informację podaje Komisja Nadzoru Finansowego.

Komisja Nadzoru Finansowego – 16 banków ze stratami

Według PAP, powołującej się na komunikat KNF, koniec czerwca 2020 roku wykazał w szesnastu bankach, w ich liczbie 9 komercyjnych oraz 7 spółdzielczych wykazało stratę, którą łącznie oszacowano na wysokość 467,3 mln zł. W tamtym okresie wymienione banki miały ok. 7,4 procentowy udział w rynku sektora finansowego.

Nieco lepiej wygląda jednak ten komunikat w konfrontacji z pozostałymi podmiotami sektora, gdyż inne banki łącznie wykazały zysk, którego wysokość wyniosła 4 381,8 mln zł.

Na koniec czerwca 2020 roku udział w rynku banków, które wykazały stratę wynosił:

  • 9,7 procenta strat odnośnie do całego portfela należności napływających z sektora niefinansowego w bankach komercyjnych i spółdzielczych;
  • 7,1 procenta odnośnie do całego portfela złożonych depozytów pochodzących od sektora niefinansowego w bankach komercyjnych i spółdzielczych.

Przykładowy Alior Bank

Jednym z przykładowych, a dobrze znanych chociażby z reklam banków ze stratami jest Alior Bank, dla którego drugi kwartał roku 2020 przyniósł zarejestrowanie aż 585,5 mln zł strat. gdyby porównywać wyniki rok do roku, to rok wcześniej Alior Bank również wykazał stratę,  ale w porównaniu do roku obecnego nie było ona aż tak widoczna i wyniosła „tylko” 9,4 mln zł.

Wyjaśnienie takiego stanu rzeczy ukazało sie w raporcie opublikowanym przez bank:

„Alior Bank dostosował swoją ofertę produktową do otoczenia niskich stóp procentowych oraz skutków prawnych po wyroku TSUE dot. zwrotów prowizji w przypadku wcześniejszej spłaty kredytów konsumenckich. Dodatkowo Alior Bank prowadzi ciągły proces optymalizacji efektywności, którego celem jest ograniczenie wzrostu bazy kosztowej”

Ponadto w dokumencie dodano, że Zarząd Alior Banku odnosi się pozytywnie do działań wprowadzonych w wyniku reakcji na zmiany rynkowe odnośnie do otoczenia makroekonomicznego oraz prawnego. Według opinii zarządu tworzą one solidną podstawę do poprawy wyników finansowych Alior Bank, które stopniowo ukażą się w przyszłości.

Rzeczywistość

Ze względu na fakt, że Banki zarabiają głównie na udzielaniu kredytów, ich kłopoty mogą się wcale nie skończyć. Nie dość, że mamy szalejącą (a przynajmniej w mediach) chorobę COVID-19, to stopy procentowe pozostają na niskim poziomie. Kryzys epidemiczny nie sprzyja zadłużaniu się ani udzielaniu pożyczek, które mogą być kłopotliwe w spłacie.

Ponadto nawet udzielanie kredytów, przy niskich stopach procentowych niekoniecznie przyniesie bankom jakichś zysk, gdyż trzeba wziąć pod uwagę tzw. złe kredyty, które mogą być równoważone przez wyższe stopy procentowe. Może właśnie z tego powodu coraz częściej słyszalne staje się mówienie się o potrzebie podniesienia stóp procentowych dla ratowania sektora bankowego.

Show More

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *