Wielka Brytania sfinansuje wynagrodzenia pracowników

Światowa epidemia koronawirusa powoduje, że rządy wielu Państw na świecie decydują o wsparciu finansowym na niespotykaną skalę. Pomoc jest w głównej mierze kierowana w stronę tych branż i sektorów gospodarki, które odczuwają największy wpływ spowolnienia gospodarczego spowodowanego światową pandemią. Wielka Brytania należy do tych krajów, które postanowiły pierwszy raz w historii pomóc nie tylko właścicielom firm, ale również zwykłym pracownikom.

Wpływ koronawirusa na sytuację gospodarczą Wielkiej Brytanii

Sytuacja Wielkiej Brytanii z każdym dniem pogarsza się. Coraz więcej osób zarażonych wirusem Covid-19 oraz coraz większa liczba zgonów jest  według opinii publicznej spowodowana dość późną reakcją władz Wielkiej Brytanii na niebezpieczeństwo, jakie niesie ze sobą obecny kryzys.

Zgodnie z wypowiedzią ministra finansów Wielkiej Brytanii, właśnie teraz nadszedł odpowiedni moment, żeby wesprzeć społeczeństwo w walce z szerzącą się epidemią i uruchomić pomoc gospodarczą na skalę dotąd niespotykaną w Zjednoczonym Królestwie. Zgodnie z jego wypowiedzią, każdy pracodawca, który w jakikolwiek sposób jest poszkodowany, ma możliwość ubiegania się o dotację, której głównym celem jest zminimalizowanie spadku zatrudnienia.

Przedsiębiorcy w obliczu ogromnych strat starają się ciąć koszty poprzez rozwiązywanie umów z pracownikami, którzy obecnie nie stanowią dla przedsiębiorstwa żadnej wartości dodanej. W celu zaprzestania tego procederu rząd brytyjski postanowił pokryć 80% wynagrodzeń tych pracowników, do limitu 2,500 funtów. Dzięki temu firmy, których obecnie nie stać na utrzymywanie pracownika nie muszą zwalniać ich, a pracownicy mogą zachować dotychczasową pracę.

Ograniczenia kontaktów społecznych jako droga do poradzenia sobie z epidemią w Wielkiej Brytanii

Premier Wielkiej Brytanii w orędziu do narodu mobilizuje wszystkich do tego, żeby wspólnymi siłami pokonać szerzącą się epidemie. W tym celu podpisano rozporządzenie o zamknięcie wszystkich restauracji, pubów i kawiarni. To samo dotyczy się wszelkich centrów rozrywki, siłowni oraz klubów.

Premier zachęca do ograniczenia spotkań towarzyskich, podkreśla również wagę trzymania się z dala od siebie. Głowa rządu brytyjskiego zadeklarowała że użyją wszystkich dostępnych w Wielkiej Brytanii środków, by powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa, jednak wciąż ogrom wysiłku spoczywa na obywatelach i zamieszkujących Wyspy Brytyjskie.

Sytuacja funta na rynku walutowym

Zgodnie z opiniami ekspertów Londyn jako jedno z największych światowych centrów finansowych zalicza duży deficyt rachunku bieżącego, co negatywnie wpływa na kurs funta. Obecnie można zaobserwować dynamiczny spadek wartości funta do jena.

W celu zmniejszenia strat Bank Anglii postanowił w agresywny sposób złagodzić politykę walutową poprzez podważenie wsparcie do brytyjskiej waluty. Istnieje jednak duże prawdopodobieństwo, iż wraz z pogorszeniem się sytuacji na Wyspach Brytyjskich, funt jeszcze bardziej straci na wartości nie tylko w stosunku do mało ryzykownego jena, ale też do innych walut.

Show More

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *