Wielka Brytania wskazówki podatkowe kryptowalut

Jak wynika z wiadomości dochodzących z Wielkiej Brytanii, doszło tam do zaktualizowania, przez Krajowy Urząd ds. Podatków, Płatności i Ceł – Her Maesty’s Revenue and Customs (HMRC), wytycznych odnoszących się do opodatkowania kryptowalut i to zarówno dla przedsiębiorstw, jak i dla osób fizycznych.

Zarządzająca podatkami w Wielkiej Brytanii rządowa agencja podatkowa wraz z innymi urzędami od spraw finansowych wydała dnia 1 listopada, a więc w polskie Święto Zmarłych, aktualizacje dotyczące swoich wskazówek podatkowych. Dodatkowo całe oświadczenie wyjaśniają stanowisko tej i innych instytucji brytyjskich w sprawie opodatkowań związanych z kryptowalutami, a dotyczących przedsiębiorstw i osób fizycznych.

Wielka Brytania – kryptowaluty nie są pieniędzmi

Zaprezentowane wytyczne jasno prezentują poglądy HMRC na temat transakcji kryptowalutowych. Chodzi bowiem o obowiązujące w tej chwili podatki i o to, jak zobowiązani są składać deklaracje podatkowe podmioty powiązane z kryptowalutami. Przy okazji Urząd skoncentrował  się tym razem na opodatkowaniu tokenów, jednocześnie zaznaczając, że przepisy dotyczące tokenów utility i security zostaną również opracowane i dodane w przyszłości.

Nie ma jednego rodzaju podatków dla firm, które kupują, sprzedają, wydobywają i wymieniają tokeny na inne aktywa, obracają nimi lub dostarczają towary czy usługi w zamian za tokeny. Tutaj istnieje zobowiązanie do zapłaty jednego albo nawet kilku rodzajów różnych podatków. Przepisy podatkowe obejmują zwykły podatek dochodowy, podatek dochodowy od osób prawnych i podatek od zysków kapitałowych, a ponadto podatki skarbowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne. Jednocześnie organ podatkowy oznajmił wyraźnie, że obecnie żadna z kryptowalut nie spełnia kryteriów, które umożliwiałyby uznanie którejkolwiek z nich za pełnoprawny pieniądz.

HMRC dodał, że sektor biznesu kryptowalutowego jest rynkiem szybko zmieniającym się i ewoluującym, dlatego nie zamierza trzymać się sztywno wytyczonych ram podatkowych. Każdy indywidualny przypadek może zostać przeanalizowany osobno i zostaną do niego zastosowane przepisy podatkowe zgodne z zaistniałym stanem faktycznym, a nie wynikające z teorii.

Kryptowaluty a HMRC

Najnowsza aktualizacja wytycznych ds. podatków stanowi wyraźny dowód na to, że agencja zmienia podejście do kryptowalut i całego sektora kryptowalutowego. Wcześniejsze uwagi HMRC na temat kryptowalut świadczyły bowiem raczej o tym, że handel kryptowalutami to nic innego jak hazard i spekulacje rynkowe.

Już w sierpniu br. HMRC wyraźnie zażądał od giełd kryptowalut dostarczenia dokumentacji rejestrów tożsamości klientów oraz historii transakcji, dzięki czemu Agencja mogła zająć się problemem domniemanych uchylań się od płacenia podatków i sprawdzić, czy rzeczywiście na platformach handlu aktywami cyfrowymi do tego dochodzi. Wiarygodne źródła podały przy tym uspokajający komunikat, że HMRC zażądało dokumentacji tylko z ostatnich dwóch do trzech lat, a to oznacza, że nie zamierza póki co kontrolować działania pierwszych inwestorów działających w przestrzeni walut wirtualnych.

Show More

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *