Wpływ działań antykryzysowych na rynki finansowe

Pandemia wywołana rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 na świecie wywołała nie tylko przykre skutki społeczne, ale bardzo mocno odbiła się na gospodarce i rynkach finansowych. Instytucje finansowe przygotowują się na silny kryzys i podejmują działania mające na celu zminimalizowanie skutków tego kryzysu. Niemniej jednak żadne podjęte teraz decyzje nie są w stanie całkowicie zredukować skutków załamania na rynkach giełdowych i walutowych.

Obniżenie stóp procentowych na rynkach finansowych

W celu zapobiegania recesji jednym z najczęściej podejmowanych działań jest obniżanie stóp procentowych. Jedne z największych i najważniejszych banków centralnych, takie jak Amerykańska Rezerwa Federalna (FED), Bank Kanady (BoC), Bank Anglii (BoE) czy Narodowy Bank Polski (NBP) tylko w tym miesiącu zdecydowały się na obniżenie stóp procentowych od 50 do 100 punktów bazowych. Europejski Bank Centralny (ECB) jako jeden z nielicznych do tej pory wstrzymuje się z podjęciem takiej decyzji, podczas gdy niektóre instytucje, takie jak Bank Japonii czy Szwajcarii przez cały roku utrzymują ujemne stopy procentowe.

W jaki sposób takie działania mogą wspomagać gospodarkę? W dużym skrócie obniżenie stóp procentowych oznacza między innymi niższe raty kredytów, przy czym równocześnie niższe stają się odsetki na lokatach. Ostatecznie oszczędzanie staje się mniej „opłacalne” niż wydawanie pieniędzy, w konsekwencji czego ludzie wolą inwestować swoje oszczędności na rynkach finansowych lub w nieruchomości. Tak właśnie w sposób naturalny napędza się gospodarka i zwiększa się ilość pieniędzy w obiegu. Negatywnym skutkiem takich decyzji jest obniżenie się wartości pieniądza i inflacja.

Praktyka jednak pokazała, że nie zawsze dzieje się tak jak w teoretycznych schematach. Podczas ostatniego kryzysu finansowego w latach 2007-2009 Amerykańska Rezerwa Federalna podjęła decyzję o obniżeniu stóp procentowych, mimo to jednak kurs dolara umacniał się. Wszystko za sprawą dużego wzrostu zainteresowania amerykańskimi obligacjami skarbowymi.

Podobnie dzieje się również dzisiaj, kiedy FED obniżył stopy procentowe o 100 punktów a dolar zyskuje na wartości dzięki wycofywaniu przez inwestorów środków z giełd i odbieraniu ich gotówką właśnie w dolarach.

Wpływ na pozostałe rynki finansowe

Jak takie działania wpływają na pozostałe rynki finansowe? Na pewno obniżanie stóp procentowych nie jest narzędziem, które jest w stanie uchronić gospodarkę przed kryzysem. Może ono jednak znacznie go spowolnić oraz w jakimś stopniu ograniczyć panikę z nim związaną.

Ostatecznie każdy kryzys przynosi konsekwencje w postaci spadku wartości najwyższych indeksów giełdowych. Obcinanie stóp procentowych wywiera również wpływ na inne waluty, takie jak euro, funt brytyjski czy nasz polski złoty. Te waluty niestety konsekwentnie tracą wówczas na wartości wywołując inflację.

Program luzowania polityki pieniężnej

Kolejne narzędzie walki z kryzysem, to tak zwane luzowanie polityki pieniężnej, poprzez skup obligacji skarbowych i innych papierów wartościowych dla napędzenia wzrostu na rynku finansowym. W ramach programu odbywają się również transakcje warunkowego odkupu (repo), gdzie bank centralny odkupuje od komercyjnych banków papiery wartościowe. Banki komercyjne zobowiązane są do odkupu tych papierów po określonym czasie i po określonej z góry cenie. Działania te poprawiają płynność sektora bankowego.

W obliczu kryzysu również banki centralne podejmują między sobą współpracę. Przykładem jednoczenia się w  trudnych sytuacjach jest między innymi podpisanie podczas ostatniego kryzysu przez FED obustronnych umów z 14 innymi bankami centralnymi, które umożliwiały im nabycie dolara bezpośrednio od Amerykańskiej Rezerwy Federalnej czy też podobne porozumienie pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym a Narodowym Bankiem Polskim i innymi bankami centralnymi dla zwiększenia podaży euro.

Takie narzędzia, tak samo jak obniżenia stóp procentowych negatywnie wpływają na waluty i powodują inflację, jednak odpowiednio wykorzystane mogą być wsparciem dla gospodarki w czasach kryzysu. Z takiej możliwości, z powodu pandemii, 16 marca bieżącego roku po raz pierwszy skorzystał Narodowy Bank Polski.

Wsparcie lokalnej gospodarki w czasie kryzysu

Wymienione wyżej narzędzia walki z kryzysem gospodarzymy stosowane są przez największe światowe instytucje finansowe. Istnieją również narzędzia służące do wspierania gospodarki w ujęciu lokalnym i jest to przede wszystkim pomoc dla lokalnych przedsiębiorców.

Wsparcie dla przedsiębiorców

Jak powszechnie wiadomo kryzys gospodarczy zawsze najbardziej uderza w prywatnych przedsiębiorców. Zadaniem rządu jest zapewnienie odpowiedniej pomocy dla sektora prywatnych przedsiębiorstw w dobie światowych kryzysów, ponieważ to właśnie małe, prywatne przedsiębiorstwa w dużej części napędzają lokalną gospodarkę.

Najczęstszą formą pomocy przedsiębiorcom jest stworzenie dofinansowania, które umożliwi im wypłatę wynagrodzeń i utrzymanie płynności finansowej w czasie załamania. Często również odraczane są płatności związane z podatkami, ubezpieczeniami społecznymi czy ratami kredytów.

Obecna sytuacja gospodarcza różni się niestety od opisywanych teorii. Cykl koniunkturalny gospodarki już przed wybuchem pandemii zbliżał się ku końcowi, w związku z czym instytucje finansowe już wcześniej podjęły decyzje o obniżaniu stóp procentowych czy wdrażaniu programów QE.

Instytucje finansowe wykorzystały już możliwe narzędzia, stąd obecna sytuacja gospodarcza jest na prawdę niepokojąca. Największą i jedyną nadzieją jest jak najszybsze uporanie się z pandemią, co z pewnością przyniesie ulgę na rynku finansowym i ustabilizuje obecnie trudną sytuację gospodarczą.

Show More

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *