Wyrównanie emerytur rocznik 1953 – Zmiany w ZUS

W najbliższych dniach Sejm zajmie się nowelizację ustawy, która umożliwiać będzie ponowne przeliczenie świadczeń emerytalnych. Do tej pory pewnym było, że emerytury wzrosną dla osób, urodzonych w 1953 roku. Teraz pojawia się szansa także dla innych.

Senat dąży do tego, aby nie tylko kobiety z rocznika 1953 mogły ubiegać się o wyrównanie świadczeń z ZUS. Ustawą mają być objęte również inne roczniki. Z tego też względu, izba wyższa skierowała do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach emerytalnych i rentowych. Dążyć ona będzie do tego, aby przywrócić wszystkim emerytom podstawę do obliczenia emerytury, która będzie pomniejszona o pobrane wcześniejsze emerytury.

Ponowne przeliczenie świadczenia

Pierwszym krokiem do takiej sytuacji okazało się podpisanie przez prezydenta nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Po wejściu w życie tej ustawy, największą zmianę, jeśli chodzi o wysokość świadczenia, odczują kobiety urodzone w 1953 roku, które przeszły na wcześniejszą emeryturę przez 2013 rokiem.

Kolejną przyczyną okazało się wejście w życie z początkiem 2020 roku ustawy, zmieniającej podstawę obliczania świadczeń. Przepisem, który zmienił wiele był  ten, obniżający emeryturę powszechną osobom, przechodzącym na wcześniejszą emeryturę, zwykle po osiągnięciu 55 lat.

Okazuje się, że powyższy przepis jest niekonstytucyjny. Kobiety przechodzące na wcześniejszą emeryturę zostały wprowadzone w błąd. Nie mogły zasięgnąć informacji, że w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego, dojdzie do obniżki świadczeń przez ZUS. Po drugiej stronie znajdują się kobiety, urodzone w latach 1949-1952. Ich zakończenie aktywności zawodowej nie przekładało się na wysokość emerytury po osiągnięciu 60. roku życia.

Z tego względu sprawą zainteresował się Trybunał Konstytucyjny, który ogłosił, że przepisy są niezgodne z Konstytucją. Sędziowie TK nakazali odjęcie podstawy do obliczenia emerytury od wcześniej pobranych świadczeń. Nowa ustawa pozwala kobietom, pobierającym wcześniejszą emeryturę, na przejście na emeryturę powszechną. Dodatkowo nie będą one objęte mechanizmem, który pomniejszał świadczenia.

Ponowne obliczenie świadczeń dla pozostałych roczników

Poprawki parlamentarzystów zawierają wprowadzenie możliwości ponownego przeliczenia świadczeń tym osobom, które w jakikolwiek sposób czują się poszkodowane przez wprowadzenie niekonstytucyjnej ustawy. Jako inicjator projektu senackiego przedstawiany jest Marek Borowski, udowadniając, że kolejną poszkodowaną grupą są mężczyźni, pobierający wcześniejsze emerytury branżowe. Szczególnie wyróżnił tu nauczycieli, górnik oraz osoby pracujące w warunkach szkodliwych. Jednak dla poszczególnych zawodów kryteria odejścia z pracy zostały określane odmiennie.

Z drugiej strony, wiceminister pracy, Iwona Michałek, stoi przy stanowisku, że wyrok TK obejmuje tylko osoby urodzone w 1953 roku. Jednakże w opublikowanej sentencji wyroku nie znalazły się inne roczniki, gdyż Trybunał zajmował się rozpatrywaniem skargi kobiety urodzonej w tym właśnie roku.

Show More

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *