Wzrost płacy minimalnej na 2800 zł / Stawka godzinowa 18,30 zł brutto

W ubiegłym roku rządzący, na czele z Jarosławem Kaczyńskim, mówili o potrzebie podniesienia wynagrodzenia minimalnego do kwoty 3000 złotych. Pandemia koronawirusa zahamowała ich plany. Pojawiały się nawet głosy, że pensja ta utrzyma się na poziomie 2600 złotych lub 17 złotych za godzinę przez kolejny rok.

Pomimo powyższych zapowiedzi, pensja minimalna jednak nieznacznie wzrośnie. Od 1. stycznia powinna ona wynosić 2800 złotych brutto, natomiast stawka godzinowa – 18,30 złotych brutto. To główne założenia ogłoszonego projektu rozporządzenia Rady Ministrów. Taką propozycję przedstawiono także Radzie Dialogu Społecznego.

Dobre wiadomości dla pracowników

Wyżej wymieniony projekt został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Zgodnie z nim, minimalne wynagrodzenie w 2021 roku wzrośnie o 200 złotych a minimalna stawka godzinowa urośnie o 1,30 złotego.

Nowelizacja przepisów spowoduje automatyczny wzrost wynagrodzeń niespełna dwóch milionów pracowników, którzy pracują na umowach gwarantujących im minimalne wynagrodzenie. Podwyżki dla kadry pracowniczej wiążą się również z większym obciążeniem pracodawcy. Skutki tej decyzji odczuje około dwóch milionów przedsiębiorców, w tym 1,8 miliona mikroprzedsiębiorców.

Członkowie Rady Dialogu Społecznego nie wypracowali w swoim gronie kompromisu dotyczącego podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2021 roku. Ten impas oznacza, zgodnie z przepisami, że nowe kwoty wynagrodzeń ustala Rada Ministrów. Aby legalności tego procesu stało się zadość, musi ona wydać rozporządzenie do 15. września danego roku. Istnieje tylko jeden warunek, którym jest przedstawienie kwot, nieniższych od tych, które poddano pod rozważanie Radzie Dialogu Społecznego.

Przyszłość pensji minimalnej

Politycy partii rządzącej przed wyborami parlamentarnymi w 2019 roku głośno mówili o potrzebie podniesienia płacy minimalnej do 3000 złotych od początku 2021 roku. Kolejnym progiem miała być kwota 4000 złotych, na osiągnięcie której dawano sobie kolejne 3 lata. Już wiadomo, że pierwsza z powyższych obietnic nie zostanie spełniona. Stawka minimalna jest ściśle połączona z panującą obecnie pandemią COVID-19, która bardzo mocno zahamowała rozwój polskiej gospodarki, o czym świadczą ostatnie publikacje GUS.

Autorzy projektu, po analizach wszelkich prognoz dotyczących 2021 roku, twierdzą, iż efekty pandemii będą najbardziej widoczne w obecnym roku. 2021 rok upłynie pod znakiem poprawy i stabilizacji sytuacji gospodarczej. Według nich, wzrost wynagrodzenia minimalnego przyniesie pozytywnie wpłynie na sytuację finansową polskich gospodarstw domowych. Szczególnie ważne okaże się to dla pracowników, wymagających ochrony w czasie kryzysu.

Obowiązujące przepisy dotyczące wynagrodzeń wskazują, że do ustalenia pensji minimalnej nie wlicza się dodatków związanych za pracę w godzinach nadliczbowych, nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych i rentowych. Przepisy z 2017 roku wprowadziły również zakaz obliczania wynagrodzenia minimalnego z dodatków za pracę w nocy.

Show More

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *