Wzrost wartości akcji Columbus Energy SA! Ponad 100 zł za akcje

Stały wzrost notowań spółki Columbus Energy SA na GPW zaskakuje wielu spekulantów. Dokładnie rok temu wartość jednej akcji tej firmy fotowoltaicznej wynosiła około 3 zł, obecnie wartość tej samej akcji spółki wynosi około 100 zł i…  rośnie w górę.

O  spółce Columbus Energy SA słów kilka

Spółka działa w sektorze energii odnawialnej od 2014 roku. Od początku swojej działalności zrealizowała ponad 6200 różnych projektów zrealizowanych przez  100 ekip montażowych- na terenie całego kraju.

Rewelacyjny pierwszy kwartał dla spółki

W I kwartale 2020 roku spółka odnotowała pięciokrotny wzrost przychodów. W raporcie podsumowującym pierwszy kwartał- skonsolidowany przychód netto na poziomie 15,4 mln, wobec 21,7 mln rok wcześniej. Tym samym zysk netto wyniósł 13,5 mlnwobec 1,6 mln za rok wcześniej.

W pierwszym kwartale tego roku spółka dostarczyła ponad 4,3 tys. sztuk systemów fotowoltaicznych. Columbus Energy SA planuje dostarczyć w tym roku około 25 tys. takich systemów.

Kredyt odnawialny w rachunku bieżącym spółki

Zarząd spółki Columbus Energy 30 czerwca 2020 roku poinformował o udzieleniu przez BOŚ S.A. kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym w kwocie 45 mln zł. Kredyt został udzielony na bieżące finansowanie spółki.

Spółka poinformowała również, iż dzięki otrzymaniu tego kredytu zostały spłacone dwa inne zobowiązania na kwotę 13 mln zł.

Rezygnacja jednego z członów rady nadzorczej spółki

Waldemar Turski z dniem 6 lipca 2020 roku przestał pełnić funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki Columbus Energy. Niestety przyczyny rezygnacji nie są znane.

Zaskakująca wycena spółki Columbus Energy SA

Wycena spółki początkiem lipca sięgała już 2,3 mld zł, tym samym swoimi notowaniami na WIG20 wyprzedziła innych giełdowych potentatów m.in. JSW oraz Alior. Początkiem lipca spółka Columbus Energy SA odnotowała wzrost- 11,8%, co stanowi tylko 1/30 rocznego wzrostu cen akcji. Tylko w tym roku akcje tej spółki podrożały o 300%!

Zawiązanie spółki Columbus &Farmy

Spółki Columbus Energy oraz Farmy Fotowoltaiki zawiązały spółkę ramową Columbus &Farmy, której kapitał zakładowy wynosi 10 tys. zł. Przedmiotem nowo powstałej spółki jest m.in. handel oraz wytwarzanie energii elektrycznej.

Podpisanie umowy z polską oraz estońską spółką

Spółka Columbus Energy w połowie lipca podpisała umowę z estońską spółką Huffington Inwest Group. Umowa dotyczyła współpracy, w zakresie rozwijania przez polską spółkę projektów z zakresu instalacji fotowoltaicznych- o łącznej mocy 472,6 megawatów.

Według umowy polska spółka może nabyć projekty estońskiej firmy, których wartość szacunkowa wynosi ok.1,5-1,8 mld zł.

Spółka Columbus Energy podpisała umowę z polską firmą ELQ, której celem jest rozwijanie  projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy 83 MW.

Wypowiedzenie umowy joint venture przez Unison Energy

Columbus Energy poinformował, o otrzymaniu wypowiedzenia umowy joint venture z Unison Energy- dotyczyła wspólnej budowy portfela farm fotowoltaicznych o wolumenie 66MW z wygranej aukcji OZE.

Wypowiedzenie umowy joint venture, Unison Energy uzasadniała brakiem negocjacji oraz podpisania umów w terminie objętym umową aukcji OZE.  Spółka Columbus Energy dementuje oświadczenie Unison Energy, oświadczając analizę prawną wypowiedzianej umowy.

Nabycie całości  udziałów spółek fotowoltaicznych

Spółka Columbus Energy zawarła umowę o nabyciu 100% udziałów, aż w pięciu polskich spółkach Fotowoltaicznych, czyli:

  • Greenprojekt  6,
  • GreenProjekt18,
  • Ecowolt6,
  • Ecowolt 7,
  • Sun Energy Inwest.

Przeniesienie własności tych wszystkich spółek na Columbus Energy stało się faktem 30 lipca 2020.  Zakup tych wszystkich spółek jest inwestycją na kwotę około 5,868 mln zł.

Wywiad z prezesem spółki

Prezes Columbus Energy SA Dawid Zieliński poinformował w wywiadzie, iż głównym celem spółki jest, aby „każdy kolejny kwartał był lepszy od poprzedniego”. Prezes Dawid Zieliński  w swoich wypowiedziach nie ukrywał, iż początek pandemii spowolnił rozwój spółki, lecz powrót do „normalności” nastąpił w maju i czerwcu. Prezes Columbus Energy SA szacuje, iż drugi kwartał roku przyniesie zbliżone wyniki finansowe do pierwszego.

Prezes Dawid Zieliński w wywiadzie stwierdził również, iż rynek fotowoltaiczny jest dziesięć razy większy niż jego aktualny stan.Tym samym coraz większe jest zapotrzebowanie rynku na przydomowe magazyny energii.

Spółka Columbus Energy SA ma szanse stać się fenomenem na rynku fotowoltaicznym. Spekulanci giełdowi widzą bardzo duży potencjał tej spółki.

Show More

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *