Wzrost zawieszeń działalności gospodarczej w dobie koronawirusa

Szalejąca epidemia COVID-18 sieje spustoszenia wśród prowadzących działalność gospodarczą. Od marca 2020 r. zanotowano wzrost zawieszeń prowadzenia działalności gospodarczej do 58 tysięcy przedsiębiorców indywidualnych.

Od marca niemal 60 tys firm. Największy problem notuje się wśród prowadzących działalność w zakresie fryzjerstwa, usług kosmetycznych, usług hotelarskich oraz organizatorów szkoleń i zakładów sportowych.

Statystyki zawieszenia działalności gospodarczej

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej informuje, że od początku 2020 r. do końca marca działalność zawiesiło ponad 78 tys. przedsiębiorców, przy czym luty był miesiącem spadku tej liczby o ponad połowę w stosunku do stycznia, w którym ilość zawieszonych działalności gospodarczych przekroczyła nieznacznie ponad 25 tysięcy. Jednocześnie w marcu liczba zawieszeń wzrosła ponad połowę, przekraczając 35 tys. przypadków.

Zobacz również: Zawieszenie działalności gospodarczej: jak to zrobić bez wychodzenia z domu 

Zgodnie z danymi udostępnionymi przez CeiDG notuje się, że kwiecień będzie najgorszym miesiącem pod względem prowadzenia działalności gospodarczej od początku roku. Wynika to z faktu, iż wyłącznie w okresie od 1 do 7 kwietnia zawieszono 22 tysiące działalności gospodarczych. Dodatkowo CEiDG podaje, że w całym 2019 r. zawierzono około 160 tysięcy działalności gospodarczych, co na tle liczby przekraczającej 100 tys wniosków o zawieszenie złożonych przez przedsiębiorców od początku 2020 r. stanowi niewielki odsetek.

Przyczyn lawiny zawieszeń działalności upatruje się wprost w sytuacji epidemiologicznej. Wynika to z faktu, iż w dniu 13 marca 2020 r. ogłoszono w Polsce stan zagrożenia epidemiologicznego, a już 16 marca działalność zawiesiło ponad 2,5 tysiąca przedsiębiorstw, gdzie z czasem liczba zawieszeń osiągała nawet 1000 przypadków dziennie.

Remedium na lawinę zawieszeń

Ekonomiści podnoszą, iż mimo wielu kontrowersji i negatywnych opinii dotyczących wprowadzonych rozwiązań znanych jako tarcza antykryzysowa, może to być jedyna szansa na zahamowanie wzrosty zawieszeń działalności gospodarczych, na co może m.in. wpływać możliwość uzyskania zwolnienia ze składek ZUS. Podnosi się, że to właśnie konieczność opłacania składek ZUS w sytuacji kryzysu i przestoju w funkcjonowaniu przedsiębiorstw stanowi główną przyczynę wstrzymywania działalności w okresie epidemii.

Najbardziej dotknięte branże

Na podstawie analizy branż w których przedsiębiorcy składają najwięcej wniosków o zawieszenie działalności gospodarczej można uznać, że najbardziej dotkniętymi przez panująca sytuację epidemiologiczną są branże sklasyfikowane w sekcjach P – obejmujące placówki edukacyjne i firmy szkoleniowe, sekcja I dotycząca obiektów noclegowych, barów i restauracji, sekcja S obejmująca różnego rodzaju drobne usługi i sekcja R dotycząca obiektów kulturalnych i sportowych.

Analiza w podklasach

Opierając się na wyróżnionych sekcjach, po przeprowadzeniu analizy podklas najbardziej dotkniętych branż wyróżnić można taksówkarzy, którzy najszybciej zareagowali na sytuację kryzysową, choć może to być również efektem wprowadzeni zmian w prawie regulujących kwestię osób objętych koniecznością uzyskania licencji.

Show More

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *