X-Trade Brokers DM SA (XTB) – Spektakularny wzrost

Opublikowanie wstępnych wyników spółki XTB wywołało niemałe zaskoczenie. Broker wykazał się odpornością na wzrost zmienności kursów na rynkach. Analizując najważniejsze parametry, można się dowiedzieć, iż przedsiębiorstwo zanotowało ich trzycyfrowy wzrost.

Porównując dane rok do roku okazuje się, że przychody operacyjne wzrosły aż o 650%. Ale to nie koniec. Szczególną uwagę przykuwa zysk netto, który wynosi 176 mln zł, co oznacza wzrost notowań o 23000%. Tak duży zysk jest głównie pokłosiem niskiej bazy, która w poprzednim roku wynosiła niespełna 800 tys. zł, jednak zestawiając obecne wyniki z ostatnim kwartałem 2019 r., otrzyma się wzrost o 375%.

Jako kolejny sukces można postrzegać fakt, że diametralny wzrost przychodów został osiągnięty przy dużo niższy wzroście kosztów. Wyniosły one 75%. Zestawiając wszystkie wartości okaże, że się wzrost kosztów w perspektywie czasowej okazał się bardzo efektywny. Co ciekawe, tylko na jednej płaszczyźnie odnotowano straty. Ponad 20 mln zł wyniósł koszt odpisów różnic kursowych w Turcji.

Wzrost liczby klientów

Jedną z przyczyn tak dobrych notowań brokera jest liczba nowych klientów. Nominalnym wynikiem w ostatnich kwartałach było około 5 tysięcy nowych klientów. Od pewnego czasu liczba uległa podwojeniu a na początku I 2019 r. wynosiła ona już ponad 20 tysięcy. Chęć powiększania bazy kontrahentów doprowadziło na przestrzeni roku do kolejnego podwojenia wartości.

Według zarządu XTB, najważniejszymi czynnikami, dzięki którym udało się odnotować tak rewelacyjne wyniki była zmienność na rynkach finansowych, spowodowana szczególnie pandemią koronawirusa oraz regularnie poszerzająca się baza klientów oraz ich aktywność. Aktywność ta, wyrażana w obrocie w lotach, wzrosła o niespełna 100%, czyli tempo wzrostu jest dużo niższe niż przychód. W związku z tym rentowność lota utrzymuje się na stałym, wysokim poziomie.

Spółka odnotowuje wzrost przychodów pod każdą szerokością geograficzną, gdzie tylko prowadzi działalność. Od trzykrotnego wzrostu w Polsce, przez pięciokrotny w Europie Środkowo-Wschodniej. O 700% zwiększyły się przychody w Ameryce Łacińskiej. Rekordowy wzrost odnotowała działalność w Europie Zachodniej, przekraczając 900-procentowy próg.

Preferencje inwestycyjne

Jeszcze w 2019 r. największą popularnością wśród inwestorów cieszyły się indeksy giełdowe. Od pierwszego kwartału 2020 r. największy, ponad 50-procentowy przychód generują towary, natomiast indeksy spadły na drugie miejsce, mając 36% udział w przychodach spółki. Spowodowane jest to zwiększonym zainteresowaniem instrumentami różnic kursowych opartych na notowaniach ropy naftowej i gazu ziemnego.

Klienci najchętniej handlują instrumentami, które odznaczają się w danym momencie wysoką zmiennością kursów, co powoduje okresowe wahania struktury przychodów spółki. Jednak XTB dąży do tego, aby inwestować w różnorakie instrumenty, jednocześnie zwiększając prawdopodobieństwo zarobku swoich klientów.

Rozwój spółki jest wyróżniony w jej raporcie. Przedstawiciele mówią o możliwości rozszerzenia oferty i wprowadzaniu nowych produktów w tym roku oraz kolejnych latach. Ciekawą propozycją są usługi świadczone dla instytucji, które generują już ponad 17% przychodów firmy.

 

Show More

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *