Zakłady Magnezytowe Ropczyce SA (RPC) z wysokim zyskiem

W 2019 roku Grupa Kapitałowa producenta materiałów ogniotrwałych odnotowała 27,4 mln zł zysku netto. Jest to najwyższy wynik w historii Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. Decydujący wpływ na jego poziom miały rekordowo wysokie wyniki uzyskane przez Grupę w I kwartale 2019 roku. Jest to efekt konsekwentnie realizowanej strategii rozwojowej, czyli strategii 4D.

Skonsolidowane przychody producenta wyrobów ogniotrwałych w 2019 roku wyniosły 329,2 mln zł (-9,5% r/r), zysk operacyjny 34,6 mln zł (- 31,6 % r/r ), natomiast EBITDA 46,2 ml zł (-29,4% r/r).

Spadek zysku operacyjnego oraz pogorszenie sprzedaży to efekt osłabienia koniunktury gospodarczej szczególnie w branży hutnictwa żelaza i stali w Europie i w Polsce, a także wysokiej bazy porównawczej w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Zakłady Magnezytowe Ropczyce SA (RPC) – Kurs

– Od II kwartału nastąpiło odwrócenie trendów w gospodarce światowej a w sektorach producentów oraz konsumentów materiałów ogniotrwałych nastał okres dynamicznych zmian koniunkturalnych, których kumulacja przypadła na III kwartał 2019 roku. W tych wymagających warunkach rynkowych ZM Ropczyce stanęły na wysokości zadania. Elastyczność oraz szybkość decyzyjna, od lat wpisane w filozofie Spółki, pozwoliły wypracować wyniki, z których jesteśmy zadowoleni. Jednym z przykładów może być dynamiczny rozwój sprzedaży do przemysłu cementowo – wapienniczego, odzwierciedlający kolejny rok budowy i kształtowania marki Spółki na rynkach międzynarodowych. Najwyższa w historii sprzedaż na rynek Stanów Zjednoczonych uzupełniona efektywną budową struktur i sprzedaży do cementowni zlokalizowanych m.in. w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, na Sri Lance, w Arabii Saudyjskiej, w Pakistanie i w RPA. – wyjaśnia Józef Siwiec, Prezes ZM Ropczyce.

Wiodącym obszarem działalności technicznej i komercyjnej ZM Ropczyce pozostało hutnictwo żelaza i stali 153,2 mln zł (52 proc. udział w całkowitej sprzedaży Spółki). Przychody do sektora hutnictwa metali nieżelaznych wyniosły w ubiegłym roku blisko 58 mln zł, natomiast w odlewnictwie 20 mln zł. 

– Wewnętrzny potencjał Grupy wsparty silną kadrą oraz ugruntowaną pozycją rynkową pozwala nam z optymizmem patrzeć w przyszłość, równocześnie jesteśmy świadomi zagrożeń, jakie dla globalnej i polskiej gospodarki niesie pandemia COVID-19- mówi Józef Siwiec.

Zakłady Magnezytowe Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach. Oferta spółki skierowana jest głównie do przemysłu stalowego, przemysłu metali nieżelaznych, przemysłu cementowo-wapienniczego, hutnictwa szkła, odlewnictwa, koksownictwa oraz do innych branż stosujących procesy wysokotemperaturowe. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.

Show More

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *