Zakłady Magnezytowe Ropczyce SA (RPC) z wysokim zyskiem

W 2019 roku Grupa Kapitałowa producenta materiałów ogniotrwałych odnotowała 27,4 mln zł zysku netto. Jest to najwyższy wynik w historii Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. Decydujący wpływ na jego poziom miały rekordowo wysokie wyniki uzyskane przez Grupę w I kwartale 2019 roku. Jest to efekt konsekwentnie realizowanej strategii rozwojowej, czyli strategii 4D.

Skonsolidowane przychody producenta wyrobów ogniotrwałych w 2019 roku wyniosły 329,2 mln zł (-9,5% r/r), zysk operacyjny 34,6 mln zł (- 31,6 % r/r ), natomiast EBITDA 46,2 ml zł (-29,4% r/r).

Spadek zysku operacyjnego oraz pogorszenie sprzedaży to efekt osłabienia koniunktury gospodarczej szczególnie w branży hutnictwa żelaza i stali w Europie i w Polsce, a także wysokiej bazy porównawczej w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Zakłady Magnezytowe Ropczyce SA (RPC) – Kurs

– Od II kwartału nastąpiło odwrócenie trendów w gospodarce światowej a w sektorach producentów oraz konsumentów materiałów ogniotrwałych nastał okres dynamicznych zmian koniunkturalnych, których kumulacja przypadła na III kwartał 2019 roku. W tych wymagających warunkach rynkowych ZM Ropczyce stanęły na wysokości zadania. Elastyczność oraz szybkość decyzyjna, od lat wpisane w filozofie Spółki, pozwoliły wypracować wyniki, z których jesteśmy zadowoleni. Jednym z przykładów może być dynamiczny rozwój sprzedaży do przemysłu cementowo – wapienniczego, odzwierciedlający kolejny rok budowy i kształtowania marki Spółki na rynkach międzynarodowych. Najwyższa w historii sprzedaż na rynek Stanów Zjednoczonych uzupełniona efektywną budową struktur i sprzedaży do cementowni zlokalizowanych m.in. w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, na Sri Lance, w Arabii Saudyjskiej, w Pakistanie i w RPA. – wyjaśnia Józef Siwiec, Prezes ZM Ropczyce.

Wiodącym obszarem działalności technicznej i komercyjnej ZM Ropczyce pozostało hutnictwo żelaza i stali 153,2 mln zł (52 proc. udział w całkowitej sprzedaży Spółki). Przychody do sektora hutnictwa metali nieżelaznych wyniosły w ubiegłym roku blisko 58 mln zł, natomiast w odlewnictwie 20 mln zł. 

– Wewnętrzny potencjał Grupy wsparty silną kadrą oraz ugruntowaną pozycją rynkową pozwala nam z optymizmem patrzeć w przyszłość, równocześnie jesteśmy świadomi zagrożeń, jakie dla globalnej i polskiej gospodarki niesie pandemia COVID-19- mówi Józef Siwiec.

Zakłady Magnezytowe Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach. Oferta spółki skierowana jest głównie do przemysłu stalowego, przemysłu metali nieżelaznych, przemysłu cementowo-wapienniczego, hutnictwa szkła, odlewnictwa, koksownictwa oraz do innych branż stosujących procesy wysokotemperaturowe. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.

Show More

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *