Zakłady Magnezytowe z Ropczyc pomagają w walce z epidemią

Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. nie zwalniają tempa i kontynuują walkę ze skutkami epidemii COVID-19.  Producent materiałów ogniotrwałych zakupił sprzęt ochrony osobistej o wartości ponad 1,7 mln zł. Certyfikowane kombinezony trafią do personelu medycznego Szpitala w Łańcucie, będącego na pierwszej linii walki z epidemią koronawirusa.  To kolejna forma pomocy w walce z pandemią ze strony „Ropczyc”. Wcześniej Spółka wsparła m.in. Domy Pomocy Społecznej na Podkarpaciu oraz zakupiła sprzęt komputerowy, który trafił do jednej ze szkół w Rzeszowie.

18 tysięcy sztuk środków ochrony osobistej zostały zakupione przez Spółkę w Chinach. Są to kompletne kombinezony ochronne, certyfikowane według normy ISO-14001. Transport z Chin został zorganizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego i zrealizowany przez polskiego przewoźnika Lot Cargo w ramach akcji humanitarnej Cargo dla Polski. Koszty transportu lotniczego zostały sfinansowane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, natomiast obsługę logistyczną transportu przeprowadziła firma Kuehne&Nagel. 

 Wiemy w jak trudnej sytuacji jest wiele instytucji i osób szczególnie potrzebujących pomocy, przede wszystkim w służbie zdrowia i w pomocy społecznej. Dlatego, w miarę naszych możliwości, od początku staramy się udzielać wsparcia tym, którzy walczą z epidemią oraz starają się zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne nam i naszym rodzinom. Pomoc dla Szpitala w Łańcucie jest jednym z przedsięwzięć, które udało się nam zrealizować. Wspólnie z powołaną przez nas Fundacją Magnezyty od dłuższego czasu udzielamy wsparcia finansowego nie tylko na rzecz placówek medycznych np. poprzez sfinansowanie zakupu sprzętu do prania odzieży ochronnej dla ratowników medycznych, czy też udział w akcji drukowania środków ochrony w technologii 3d, pt. „drukowanie dla medyków”, ale również pomogliśmy sfinansować zakupy środków ochrony osobistej, higienicznych i dezynfekcyjnych na potrzeby dwóch Domów Pomocy Społecznej z naszego regionu, a także zakupiliśmy kilka zestawów sprzętu komputerowego dla potrzebujących dzieci w jednej ze szkół w Rzeszowie. W ramach naszych możliwości, przy współpracy z Fundacją Magnezyty, chcemy nadal kontynuować tę działalność – zapewnił Józef Siwiec, Prezes Zakładów Magnezytowych „Ropczyce” S.A.

– Chciałem gorąco podziękować prezesowi Siwcowi za ten wspaniały dar. Kolejny duży transport niezbędnego sprzętu trafia na Podkarpacie. Cieszę się, że mogliśmy wspomóc logistycznie dostawę wspomnianego sprzętu. Doskonale wszyscy zdają sobie z tego sprawę, że nie są to łatwe przedsięwzięcia. Sprzęt trafi do łańcuckiego szpitala a więc do placówki, która jest na pierwszej linii ognia walki z tym trudnym przeciwnikiem jakim jest koronawirus. Cieszę się, że dzięki pomocy Zakładów Magnezytowych pracownicy łańcuckiego szpitala będą dysponować odpowiednią ilością sprzętu. Chylę czoła przed wszystkimi pracownikami służby zdrowia, którzy toczą tę walkę z koronawirusem. Dziękuję Zakładom Magnezytowym z Ropczyc oraz wszystkim ofiarodawcom, którzy do tej pory wspierają województwo podkarpackie w trakcie pandemii. Przypomnę, że uruchomiliśmy również pomoc w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020. Przeznaczyliśmy na ten cel 330 mln zł z czego 50 mln to pieniądze dedykowane wyłącznie na wsparcie medyczne, a pozostała część przeznaczona jest dla przedsiębiorców oraz na utrzymanie miejsc pracy – powiedział marszałek Władysław Ortyl.  

Producent materiałów ogniotrwałych pamięta również o swoich pracownikach. Podobnie jak większość firm w Polsce zmagamy się z trudną sytuacją gospodarczą na świecie wywołaną pandemią COVID-19. Już po pojawieniu się pierwszych sygnałów dotyczących koronawirusa podjęliśmy zdecydowane działania i wdrożyliśmy rygorystyczne procedury sanitarne w naszej Spółce, w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego i utrzymania ciągłości pracy, a także bezpieczeństwa socjalnego naszych pracowników. To jest nasz priorytet – podkreślił prezes Józef Siwiec.

Show More

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *