Zalety funduszy ETF w jednym miejscu

ETF są funduszami notowanymi na giełdzie o rosnącej popularności. Świadczy o tym wartość środków, ulokowanych właśnie na tych funduszach, przekraczająca obecnie 6 bilionów dolarów w skali światowej.

W samych Stanach Zjednoczonych na rynku znajduje 2/3 tej kwoty. ETF na przestrzeni ostatnich trzech lat mogą pochwalić się niespełna dwukrotnym wzrostem. Także polscy inwestorzy coraz chętniej spoglądają w tym kierunku, ponieważ korzystanie z takiego rozwiązania posiada wiele udogodnień i zalet. Poniżej przedstawiono pięć najważniejszych przyczyn inwestowania w fundusze ETF.

Inwestowanie jest łatwe i wygodne

Instrumentem bazowym funduszy jest indeks giełdowy, który odzwierciedla stopę zwrotu z inwestycji. Jedną z cechów indeksów giełdowych jest ich złożoność. Składają się z wielu spółek, których ilość może być nieograniczona i być notowana na różnych giełdach. Inwestując indywidualnie, bardzo trudno będzie samodzielnie poznać skład nawet najprostszego indeksu.

Jedyną drogą do tego byłoby dokonanie wielu transakcji i zapłata prowizji za każdą oddzielnie. Fundusze ETF cechują się tym, że zachowują się jak pojedyncza spółka. Z tego względu proces inwestycji zostaje maksymalnie uproszczony i korzystny finansowo.

Inwestowanie jest bezpieczne i przejrzyste

Taki rodzaj funduszy jest notowany na regulowanych prawem giełdach papierów wartościowych. W związku z tym, osoby zarządzające funduszami muszą dopilnować przejrzystości składu portfela i wartości środków. Istnieje także obowiązek posiadania jawnego prospektu emisyjnego, wyjaśniającego zasady działania ETF i zawierającego informację o wszystkich dodatkowych opłatach.

W ten sposób inwestorzy mają pewność, w jaki sposób są lokowane ich pieniądze oraz ile zapłacą za dodatkowe usługi. Powyższe regulacje dają gwarancję, że zarządzający nie dokonają przywłaszczenia wkładu inwestorów oraz nie przeznaczą jej na inne cele. Z tego powodu są dobrym wyborem dla początkujących graczy.

Inwestowanie przebiega płynnie

Jako że fundusze ETF są przedmiotem obrotu, ich notowania odbywają się stale. W ten sposób inwestorzy na bieżąco, podczas trwania sesji, śledzą zmiany wartości jednostki funduszu. Są dużo bardziej płynne od standardowych funduszy inwestycyjnych, ponieważ zakup i sprzedaż jednostki może odbyć się tego samego dnia.

Inwestowanie i zarządzanie odbywają się niewielkim nakładem kosztów

Bardzo ważną cechą ETF jest ich niski koszt zakupu oraz niewielka prowizja za zarządzanie. Dzieje się tak dlatego, że fundusze przyjmują pasywną strategię zarządzania portfelem poprzez śledzenie konkretnego indeksu a nie samodzielny dobór spółek. W ten sposób opłata za zarządzanie portfelem zazwyczaj nie przekracza 0,5% oraz nie istnieją dodatkowe opłaty za osiągane wyniki. Oprócz prowizji za zarządzanie można zauważyć opłaty za nabycie lub sprzedaż jednostki, która jest równowartością opłaty za transakcję z tytułu kupna lub sprzedaży akcji spółek.

Występują korzyści podatkowe

Fundusze ETF można rozliczać razem z inwestycjami w inne papiery wartościowe co prowadzi do korzystniejszego rozliczenia podatku. Jeśli osiągnięto zysk na funduszach ETF a zanotowano stratę na inwestycjach w akcje, to można zapłacić niższy podatek od zysków kapitałowych.

Jak widać, różnorodność zalet zachęca do inwestycji w ETF, co także potwierdzają specjaliści. Zaznaczają oni, że dzięki funduszom, można w prosty i przejrzysty sposób dokonać zakupu surowca czy rozpocząć inwestycję w innym kraju. Polecają takie możliwości osobom, które dopiero zaczynają przygodę z samodzielnym inwestowaniem.

Show More

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *