Zawieszenie działalności gospodarczej: jak to zrobić bez wychodzenia z domu

Kłopoty w firmie mogą doprowadzić do tego, że jedynym słusznym wyborem jest zawieszenie jej działalności. Z pewnością taka decyzja nie należy do tych przyjemnych, niemniej takie rozwiązanie ma pewne zalety, dotyczące np. kwestii. podatkowych. Sprawdź, jak możesz zawiesić działalność online.

Kto może skorzystać z takiej ewentualności?

W ślad za uregulowaniami ustawy Prawo przedsiębiorców, możliwość zawieszenia działalności gospodarczej dozwolona jest jedynie dla tych przedsiębiorców, którzy nie zatrudniają pracowników.

Wyjątek dotyczy zatrudniających pracowników korzystających z urlopu macierzyńskiego, wychowawczego, rodzicielskiego czy na warunkach urlopu macierzyńskiego. Pamiętajmy jednak: gdy te urlopy dobiegną końca, a firma nadal będzie zawieszona, na pracodawcy będzie ciążył obowiązek wypłaty wynagrodzenia pracownikowi powracającemu z urlopu.

Podmioty gospodarcze zarejestrowane w CEIDG mogą zawiesić swoją działalność minimum na okres 30 dni. Ustawodawca nie określił natomiast górnej granicy tego okresu. Decyduje o tym przedsiębiorca, ustalając okres zawieszenia na podstawie swoich potrzeb.

Wnioskując o zawieszenie, można w ogóle nie podawać daty końcowej. Uznaje się wtedy, że zawieszenie jest bezterminowe. Z kolei podmioty wpisane do KRS mają prawo do zawieszenia działalności na okres 30-45 dni.

Korzyści płynące z zawieszenia działalności

Decyzja o zawieszeniu podyktowana jest z problemami finansowymi danej firmy i groźbą niewypłacalności. Dlatego w okresie zawieszenia nie trzeba płacić zaliczek na podatek dochodowy. Ponadto nie trzeba również uiszczać składek na ZUS.

Wiąże się z tym jednak brak ubezpieczenia. Jeśli chodzi o prawa i obowiązki przedsiębiorcy, który zawiesił swoją działalność, uprawniony jest on przykładowo do zabezpieczenia przychodów, przyjmowania należności, zbywania środków trwałych. Musi natomiast realizować zobowiązania sprzed daty zawieszenia czy poddania się kontroli.

Jak to zrobić przez internet?

Przedsiębiorcy wpisani do CEIDG, muszą wejść na stronę ewidencji, do zakładki „Baza przedsiębiorców”. Po lewej stronie znajduje się przekierowania do opcji zawieszenia działalności. Klikając, będziemy mieli dwie możliwości: zalogować się albo złożyć anonimowy wniosek. Ta druga ewentualność wymaga jednak złożenia wizyty w odpowiednim Urzędzie Gminy celem potwierdzenia tożsamości. Przedsiębiorca ma na to 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Przekierowanie nastąpi po uzupełnieniu numeru NIP. Po wyświetleniu formularza, należy uzupełnić brakujące dane (większość automatycznie wygeneruje się z CEIDG). Pod koniec formularza znajduje się opcja wyboru okresu, na jaki chcemy zawiesić działalność. Jeśli pozostawimy okno nieuzupełnione, będzie to równoznaczne z zawieszeniem bezterminowym.

Wniosek należy zatwierdzić oraz elektronicznie podpisać. Do tego celu służy profil Zaufany, bankowość internetowa lub kwalifikowany podpis elektroniczny. System wyśle nam informację dotyczącą złożenia wniosku: na ekranie pojawi się stosowny komunikat, przesle poświadczenie na nasz adres e-mail lub odeśle nas do zakładki „Moje wnioski”. Cała procedura zwolniona jest z jakichkolwiek opłat.

Show More

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *