Znaczące projekty farmowe w portfelu Columbus Energy

Columbus Energy, wiodący dostawca usług na rynku nowoczesnej energetyki, zakupił spółki z wybudowanymi farmami fotowoltaicznymi i zawarł umowę inwestycyjną na nabycie kolejnych podmiotów realizujących projekty farmowe. Wartość umowy inwestycyjnej wynosi ponad 100 mln zł.

Wczoraj Zarząd Columbus Energy S.A. poinformował o nabyciu 100 proc. udziałów w spółkach, realizujących projekty farm fotowoltaicznych o łącznej mocy blisko 184 MWp za 40,5 mln zł. Z kolei dzisiaj Zarząd podpisał umowę inwestycyjną o wartości 110 mln zł.

– Zawarte w tych dniach umowy są kolejnym etapem realizowania strategii Spółki w zakresie zwiększania udziału w rynku farm fotowoltaicznych – mówi Janusz Sterna, wiceprezes Zarządu Columbus Energy S.A. – Zasadniczą różnicą w stosunku do poprzednich transakcji jest to, że 5 zakupionych przez nas spółek posiada ukończone farmy, przyłączone do sieci energetycznej, które generują już przychody ze sprzedaży wytworzonej energii. Wszystkie te działania są związane z budową własnego portfela aktywów Columbus Energy.

Warto przypomnieć, że obecnie wartość wybudowanych przez Grupę farm wynosi ok. 45 mln zł.

Kolejne 40 MW jest już w realizacji, a całość portfela mocy, jakie rozwija Columbus Energy, to ponad 1000 MW farm, o wartości rynkowej sięgającej ok. 3 mld zł.

Show More

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *