Zwrot kosztów za odwołaną wycieczkę w związku z koronawirusem

Wielkimi krokami się zbliża termin naszych upragnionych wakacji za granicą, na które pracowaliśmy oraz oszczędzaliśmy niemal każdą złotówkę. W zasadzie to z dnia na dzień zostajemy jednak pozbawieni możliwości podróżowania z uwagi na koronawirusa.

W Polsce dodatkowo został wprowadzony tak zwany stan zagrożenia epidemicznego. Czy nakłady finansowe, które zostały poczynione na zakup wycieczki zostaną nam zwrócone kiedykolwiek? Jest tak, to kiedy? Jakie podjąć należy w tym celu kroki? Jakie uprawnienia w tej sytuacji posiada organizator danej wycieczki?

Czy otrzymamy zwrot kosztów?

W pierwszej kolejności wyjaśnić należy, że każda wpłata winna zostać zwrócona. Istnieje od niedawna w polskim prawie przepis, który klientom pozwala na odstąpienie od umowy oraz odzyskanie pieniędzy w sytuacjach oznaczonych.

W sytuacji, gdy występują nieuniknione oraz nadzwyczajne okoliczności w docelowym miejscu imprezy turystycznej lub jego sąsiedztwie najbliższym, które mają wpływ znaczący na realizację turystycznej imprezy lub przewóz osób podróżujących do docelowego miejsca, podróżny odstąpić może od umowy bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów. Biuro wypłaci nam całą kwotę.

Czy przysługuje nam zwrot kosztów za odwołaną wycieczkę zagraniczną w związku z koronawirusem?

Ustawa, która została przywołana jest implementacją samej dyrektywy parlamentu europejskiego oraz rady z 2015 roku z dnia 25 listopada. W motywie trzydziestej pierwszej dyrektywie jest wprost wskazane, że do okoliczności nieuniknionych oraz nadzwyczajnych zaliczyć możemy między innymi wybuch poważnej epidemii choroby. Koronawirus do takiej należy.

Najbardziej istotne jest to, że odstąpienie od umowy z danym biurem podróży jest jak najbardziej realne w sytuacji, gdy samym celem podróży jest państwo, w którym epidemia panuje. Na tle tego wszystkie nie bez znaczenia pozostaje sam fakt, że wirus zasięgiem swoim objął już niemal wszelkie turystycznie dostępne miejsca. WHO ogłosiła, że już możemy mówić o niczym innym jak o pandemii koronawirusa.

Jest to okoliczność, która przemawia za koniecznością wystąpienia o sam zwrot wpłaconych środków. Dokonanie zmiany termin rezerwacji czy też miejsca wypoczynku jest w obecnej sytuacji jak najbardziej możliwe, ale raczej ryzykowne.

Oświadczenie o odstąpieniu i termin do zwrotu wpłaconej kwoty

W sytuacji, gdy osoba podróżująca podejmie decyzję o przedmiocie anulowania turystycznej imprezy powinien on Organizatorowi wycieczki złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej.

Należy powołać się na 47 ustęp 4 ustawy o imprezach turystycznych oraz także powiązanych usługach turystycznych w pisemnej formie. Pamiętać należy, aby nie zwlekać ze złożeniem takiego oświadczenia, ponieważ zrobić to musimy jeszcze przed terminem zaplanowanej wycieczki.

Organizator na skutek oświadczenia ma tak naprawdę obowiązek zwrócić kwoty wpłacone w terminie czternastu dni od dnia jego założenia.

Jednocześnie, musimy mieć na uwadze, że podróżny nie ma prawa do rekompensaty dodatkowej (na przykład odszkodowania ani zadośćuczynienia za szkodę, która jest związana z brakiem możliwości skorzystania z zakupionej imprezy turystycznej.

W przypadku, gdy biuro podróży odmawia zwrotu, konieczna może się okazać pomoc adwokata. Dobry adwokat przygotuje odpowiednie pod względem merytorycznym i formalnym oświadczenie, które zagwarantuje skuteczne odstąpienie od umowy i zwrot zapłaconych pieniędzy. Pomoc prawną w tej sprawie można uzyskać od adwokata Dawida Suszyńskiego.

Show More

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *